Baza organizacji pozarządowych to aktualne źródło informacji dotyczących organizacji działających na terenie powiatu łobeskiego. Baza przeznaczona jest dla organizacji, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych współpracą z podmiotami umieszczonymi w bazie.

Baza organizacji pozarządowych to:

- stworzenie możliwości przekazywania mieszkańcom powiatu łobeskiego oraz wszystkim zainteresowanym aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu i na rzecz jego mieszkańców,
- możliwość informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach,
- działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrostu partycypacji społecznej,
- pełniejsze wykorzystanie zasobów organizacji dla dobra wspólnoty samorządowej,
- zacieśnianie współpracy między organizacjami i pozostałymi partnerami społecznymi.

----------------------

Realizatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich
tel. 508 552 170, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez

----------------------
Sfinansowano z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2017